NÁVOD NA POUŽITIE

Touto cestou by sme Vás radi informovali o údržbe a bezpečnosti senzorického koberca SenziFoot.
PROSÍM DBAJTE NA NÁSLEDNÉ POKYNY:

BEZPEČNOSŤ : Senzorický koberec SenziFoot NIE JE HRAČKA!
Je to pomôcka na cvičenie klenby detského chodidla a teda s tým spojené prekonávanie (pre niekoho väčších, pre niekoho menších) prekážok.
JE PRETO NEVYHNUTNÉ ABY VŽDY PRI JEHO POUŽÍVANÍ DIEŤAŤOM BOLA PRÍTOMNÁ DOSPELÁ OSOBA.
Je tvorený z malých častíc, ktoré by sa pri nesprávnej manipulácii mohli uvolniť a hrozilo by tak riziko zadusenia sa. Preto VŽDY pred jeho používaním ODPORÚČAME SKONTROLOVAŤ STAV KOBERCA.

POUŽÍVANIE: Senzorický koberec je výhradne URČENÝ IBA NA CHODZU. Je vhodný PRE DETI od 3 do 10 rokov (váha do 40 kg).

SKLADOVANIE: Odporúčame kvôli motivácii dieťatka i jeho bezpečnosti odkladať koberec (mimo čas cvičenia) na MIESTO KDE DIEŤA NEMÁ PRÍSTUP. Zabezpečí to jeho stálu atraktivitu i bezpečné používanie POD DOHĽADOM RODIČA. Prosím nevystavujte koberec priamemu slnečnému žiareniu ani chladu. Miestnosť v ktorej sa nachádza by mala mať bežnú izbovú teplotu (od 15° do 25°)

ÚDRŽBA: Je vhodné povrch koberca povysávať šetrným spôsobom okolo jednotlivých častí VYSÁVAČOM NASTAVENÝM NA NAJSLABŠÍ ŤAH. Následne odporúčame utrieť jeho časti vlhkou (NIE MOKROU) jemnou, nefarbenou textíliou navlhčenou IBA v ČISTEJ VODE.

Veríme, že pri splnení týchto pokynov bude vaše dieťatko môcť svoj senzorický koberec využívať čo najbezpečnejšie a najefektívnejšie.

S POZDRAVOM A PRIANÍM SENZI DNÍ

Martina Stríbrnská, Mgr.

www.senzifoot.sk
tel.č: 0944/367 434